מכתב התרעה לשון הרע נשלח כדי לדווח על טענות כוזבות או שגויות הגורמות להשמצת אופיו
של אדם פרטי או גוף עסקי. המכתב צריך לפרט את ההצהרות הספציפיות שנאמרו ופירוט השפעתן
על המוניטין של האדם או העסק. מטרתו של המכתב היא לבקש ולדרוש ביטול מלא של ההצהרות.
במקרה של חוסר תגובה מהצד השני או דחיית הטענות, הצד הניזוק יכול לדרוש פיצויים מלאים בגין השקר שנאמר.

איך ומה צריך לכלול מכתב התרעה לשון הרע?

בעת כתיבת מכתב התרעה ישנם מספר גורמים ומרכיבים שיש לכלול אותם.
החלק החשוב ביותר במכתב זה הוא הדגמת וציון הטענות או ההצהרות הכוזבות, בין אם הן
נאמרו או נכתבו. כמו כן, עליכם לציין כיצד הטענות או ההצהרות הכוזבות פורסמו, למשל דרך
העיתון, האינטרנט או תוך כדי סיפור ורכילות לצדדים שלישיים.
בעת כתיבת המכתב יש להדגיש את הנזקים שנגרמו בעקבות ההצהרה הכוזבת.
נזקים אלו עלולים לכלול פגיעה במוניטין, במצב הרגשי או הפסדים כספיים.
כדי שהמכתב יהיה יעיל וישיג את מטרתו, יש לדרוש ממפיץ לשון הרע את הפסקת הפעילות
תוך כדי פירוט הפעולות שעליו לנקוט כדי לתקן את המצב, כגון מחיקת הצהרות מקוונות או
פרסום התנצלות פומבית.

למה נדרש מכתב התרעה?

היתרון העיקרי הקיים בשליחת מכתב התרעה לשון הרע הוא שבאמצעות מכתב כתוב היטב
מתאפשרת עצירה של האמירות המכפישות באופן מיידי. מפיץ האמירות יכול למחוק אותן או לחזור מהן.
אם אמירות אלו אכן מופסקות, המכתב יכול להיות הכלי הפשוט ביותר שיסייע ויימנע תביעה ופניה לבית המשפט.
במקרה שהמקרה אכן מגיע לבית המשפט, לאחר שנשלח מכתב התרעה הוא יכול לשמש כראיה והוכחה
לכך שהעבריין התבקש להפסיק את טענותיו המכפישות. למעשה, המכתב נועד להוות מלכתחילה כלי עזר לפני
שמגישים תביעה או פותחים בהליכים משפטיים כנגד מפיץ הכזבים.

מענה ותגובת נגד לאחר שליחת מכתב התרעה לשון הרע

מכתב התרעה אינו בר אכיפה משפטית. מטרתו היחידה של המכתב היא לספק אזהרה לעבריין שאם
הוא לא יפסיק להשמיץ, אפשר יהיה לנקוט נגדו בצעדים משפטיים. באופן אידיאלי, המכתב אמור להפחיד ולהשיג
את מטרתו באופן מהיר.אם מקבל המכתב החליט להתעלם, אפשר יהיה לנקוט בצעדים נוספים ולתבוע.
כדי להצליח בתביעה זו יש להוכיח שהתרחשה הצהרה שקרית אשר התפרסמה כעובדה והפרסום חשף את ההצהרה
לגורם שלישי. כמו כן, יש להוכיח כי נגרמו נזקים או פגיעה בנושא ההצהרה הכוזבת.

072-393-7647