מצבר באופן כמו בטרייה בתוך משחק או לחלופין בטרייה בתוך טלפון סלולרי, הינו באופן כללי ממש בטרייה של
תא חשמלי, אשר התנועה של החלקיקים שבו מייצרת חשמל. מצברים אשר אותם ניתן לרכוש כיום הינם מצברים
אשר המטרה שלהם עבור עשיית שימוש תכלס, כמו למשל – מצברים עבור מכוניות, כמו לדוגמה – עבור אופנוע, כלי
רכב או שמא משאית, מצברים בשביל אמצעי שינוע חשמליים, כגון – אופניים חשמליים ואף קורקינט והן מצברים למען
אמצעי נייד אשר הינו ממונע.

מה המשמעות של מצבר נטען?

במידה כי מצבר הינו סוללה, כי אז מצברים אשר נטענים כפועל יוצא הינם סוללות נטענות, באופן זהה לבטרייה של
הטלפון נייד שלכם – בטרייה מתרוקנת וכן בטרייה נטענת. סוללה אשר נטענת הינה רב פעמית, אשר אותה אפשר
לפרוק וכן אפשר למלא אותה באנרגיה כל פעם מחדש. 

מה הם ההיבטים עליהם יש לתת את הדעת בעת רכישה של מצברים ?

  • הוראות של היצרן – בזמן רכישה של מצבר, צריך לתת את הדעת הודות ההוראות של היצרן וגם לקנות
    מצברים נטענים במידות, בגודל הנדרש ואף בעוצמה הרצויה וכן בעל המאפיין הכדאי ביותר.
  • אפשרות של הטענה – בזמן קנייה של מצבר, עליכם לקחת בחשבון הודות הקיבולת של המצבר וגם לבצע
    בחירה שלו, אשר תהלום את היעד אשר עבורו הוא אמור לתפקד. האון ואף הקיבולת נאמדים תוך כדי יחידות
    של וולט והן יחידות של אמפר עבור שעה.
  • אפשרות של הטענה – במידה כי המצבר הוא רב פעמי וכן אפשר לטעון אותו בסיום הפריקה שלו.

הפערים אשר מצויים בין מצבר נטען אל מול מצבר סטנדרטי הינם – 

הפער בין מצבר סטנדרטי לבין המצבר נטען בא לידי ביטוי בפער אשר מתקיים בין תא חשמלי. כפי שציינו, מצברים מורכבים
בדרך כלל מן תאים חשמלי. בתוך המצבר הסטנדרטי מורכב תא של חשמל אשר הינו אלקטרו כימי ובו מיוצר חשמל, אשר מושתת
על גבי פרוצדורה כימית. אל מול זה תא חשמלי במצברים אשר אפשרי עבור טעינה הינו תא אלקטרו ליטי אשר מועבר אליו חשמל
מן מקור חיצוני והינו אשר מסב אל פרוצדורה כימית אשר מייצרת חשמל ואף החשמל אשר מיוצר יועבר כעת על ידי תא אלקטרו כימי.
באופן זה, מתקיימת פרוצדורה של ייצור חשמל והן היתכנות של השבת החשמל אל הבטרייה.

072-393-7647